Чекор 2
Опции за Домен
Чекор 3
Конфигурирај
Чекор 5
Провери

Категории:

Изберете валута:
Beginner VPS - Веб простор: 25 GB

Месечен трансфер: 600 GB

Гарантиран RAM: 768 MB

Виртуелен SWAP: 512 MB

IP адреси: 1

CPU: Еднаква поделба - Intel® Xenon™ E3

Локација на сервер: Германија

SolusVM контролен панел!

Medium VPS - Веб простор: 50 GB

Месечен трансфер: 1200 GB

Гарантиран RAM: 1536 MB

Виртуелен SWAP: 512 MB

IP адреси: 1

CPU: Еднаква поделба - Intel® Xenon™ E3

Локација на сервер: Германија

SolusVM контролен панел!

Advanced VPS - Веб простор: 75 GB

Месечен трансфер: 1800 GB

Гарантиран RAM: 2048 MB

Виртуелен SWAP: 1024 MB

IP адреси: 1

CPU: Еднаква поделба - Intel® Xenon™ E3

Локација на сервер: Германија

SolusVM контролен панел!

Expert - Веб простор: 100 GB

Месечен трансфер: 2400 GB

Гарантиран RAM: 3072 MB

Виртуелен SWAP: 1024 MB

IP адреси: 1

CPU: Еднаква поделба - Intel® Xenon™ E3

Локација на сервер: Германија

SolusVM контролен панел!

Secure Transaction Оваа форма за нарачка е прикажана во безбедна околина и помага во заштита од злоупотреба на Вашата моментална ИП адреса (35.175.182.106) .