Чекор 2
Опции за Домен
Чекор 3
Конфигурирај
Чекор 5
Провери

Категории:

Изберете валута:
WIN 1 -

1GB ПРОСТОР [ хостиран на SAS дискови во RAID10 конфигурација ]

50GB СООБРАЌАЈ [ серверите се конектирани на 100mbps или 1000mbps премиум конекција ]НЕОГРАНИЧЕН број на E-Mail акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на MySQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на МSSQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на FTP акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на поддомени!24/7/365 премиум техничка поддршка за сите ваши прашања околу нашите услуги.Вашиот акаунт ќе биде хостиран на професионален сервер со Intel Xeon процесор, ECC RAM меморија, професионални SAS дискови во RAID10, 100/1000mbps премиум конекција, најновата верзија на Plesk контролен панел, најнова ASP .NET верзија и уште многу други бенифиции кои ги добивате исклучиво само во УХост!
WIN 2 -

2GB ПРОСТОР [ хостиран на SAS дискови во RAID10 конфигурација ]

100GB СООБРАЌАЈ [ серверите се конектирани на 100mbps или 1000mbps премиум конекција ]НЕОГРАНИЧЕН број на E-Mail акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на MySQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на МSSQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на FTP акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на поддомени!24/7/365 премиум техничка поддршка за сите ваши прашања околу нашите услуги.Вашиот акаунт ќе биде хостиран на професионален сервер со Intel Xeon процесор, ECC RAM меморија, професионални SAS дискови во RAID10, 100/1000mbps премиум конекција, најновата верзија на Plesk контролен панел, најнова ASP .NET верзија и уште многу други бенифиции кои ги добивате исклучиво само во УХост!
WIN 5 -

5GB ПРОСТОР [ хостиран на SAS дискови во RAID10 конфигурација ]

250GB СООБРАЌАЈ [ серверите се конектирани на 100mbps или 1000mbps премиум конекција ]БЕСПЛАТЕН ДОМЕН!НЕОГРАНИЧЕН број на E-Mail акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на MySQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на МSSQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на FTP акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на поддомени!24/7/365 премиум техничка поддршка за сите ваши прашања околу нашите услуги.Вашиот акаунт ќе биде хостиран на професионален сервер со Intel Xeon процесор, ECC RAM меморија, професионални SAS дискови во RAID10, 100/1000mbps премиум конекција, најновата верзија на Plesk контролен панел, најнова ASP .NET верзија и уште многу други бенифиции кои ги добивате исклучиво само во УХост!
Бесплатна Регистрација на Домен со следните услови на плаќање
WIN 10 -

10GB ПРОСТОР [ хостиран на SAS дискови во RAID10 конфигурација ]

500GB СООБРАЌАЈ [ серверите се конектирани на 100mbps или 1000mbps премиум конекција ]БЕСПЛАТЕН ДОМЕН!НЕОГРАНИЧЕН број на E-Mail акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на MySQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на МSSQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на FTP акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на поддомени!24/7/365 премиум техничка поддршка за сите ваши прашања околу нашите услуги.Вашиот акаунт ќе биде хостиран на професионален сервер со Intel Xeon процесор, ECC RAM меморија, професионални SAS дискови во RAID10, 100/1000mbps премиум конекција, најновата верзија на Plesk контролен панел, најнова ASP .NET верзија и уште многу други бенифиции кои ги добивате исклучиво само во УХост!
Бесплатна Регистрација на Домен со следните услови на плаќање
WIN 20 -

20GB ПРОСТОР [ хостиран на SAS дискови во RAID10 конфигурација ]

1000GB СООБРАЌАЈ [ серверите се конектирани на 100mbps или 1000mbps премиум конекција ]БЕСПЛАТЕН ДОМЕН!НЕОГРАНИЧЕН број на E-Mail акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на MySQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на МSSQL дата бази!

НЕОГРАНИЧЕН број на FTP акаунти!

НЕОГРАНИЧЕН број на поддомени!24/7/365 премиум техничка поддршка за сите ваши прашања околу нашите услуги.Вашиот акаунт ќе биде хостиран на професионален сервер со Intel Xeon процесор, ECC RAM меморија, професионални SAS дискови во RAID10, 100/1000mbps премиум конекција, најновата верзија на Plesk контролен панел, најнова ASP .NET верзија и уште многу други бенифиции кои ги добивате исклучиво само во УХост!
Бесплатна Регистрација на Домен со следните услови на плаќање

Secure Transaction Оваа форма за нарачка е прикажана во безбедна околина и помага во заштита од злоупотреба на Вашата моментална ИП адреса (35.175.182.106) .